BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Nachádzate sa tu

Priemyselné a výrobné stavby

Výrobno-skladová hala IBG, Modra

Výrobno-skladová hala IBG, Modra

Logistické centrum LCS a.s., Krupina

Logistické centrum LCS a.s., Krupina

Modernizácia objektov a prístavba skladovacej haly v areáli Intersnack, Trenčín - Nozdrkovce

Modernizácia objektov a prístavba skladovacej haly v areáli Intersnack, Trenčín - Nozdrkovce

Výrobná hala BeShape Tech - II.etapa, Topoľčany-Krušovce

Výrobná hala BeShape Tech - II.etapa, Topoľčany-Krušovce

Montážna hala S2E, Trenčianske Stankovce

Montážna hala S2E, Trenčianske Stankovce

Montážno-kompletizačná hala ELSTER, Stará Turá

Montážno-kompletizačná hala ELSTER, Stará Turá

Baliareň zeleniny AGRELL, Trenčianske Stankovce

Baliareň zeleniny AGRELL, Trenčianske Stankovce

Výrobná hala KVK Koetke, Trenčianske Stankovce

Výrobná hala KVK Koetke, Trenčianske Stankovce

Výrobná hala BeShape Tech, Topoľčany-Krušovce

Výrobná hala BeShape Tech, Topoľčany-Krušovce

Logistické centrum S+B, Trenčianske Stankovce

Logistické centrum S+B, Trenčianske Stankovce

Hala KUK COILS, Trenčianska Teplá

Hala KUK COILS, Trenčianska Teplá

Výrobná hala - zvarovňa Wertheim, Dunajská Streda

Výrobná hala - zvarovňa  Wertheim, Dunajská Streda

Výrobná hala RPC BRAMLAGE, Veľký Meder

Výrobná hala RPC BRAMLAGE, Veľký Meder

Logistické centrum EMPÍRIA, Trenčianske Stankovce

Logistické centrum EMPÍRIA, Trenčianske Stankovce

Logistické centrum & Showroom K-TEX, Trenčianske Stankovce

Logistické centrum & Showroom K-TEX, Trenčianske Stankovce

Distribučný sklad VDP, Levice

Distribučný sklad VDP, Levice

Výrobná hala Bruckner - II.etapa, Topoľčany

Výrobná hala Bruckner - II.etapa, Topoľčany
 

Hala COLD, Trenčín

Hala COLD, Trenčín

Stredisko servisu alternátorov a štartérov a autoservis TEMAX, Trenčín

Stredisko servisu alternátorov a štartérov a autoservis TEMAX, Trenčín

Syráreň TAMI, Senica

Syráreň TAMI, Senica

Výrobná hala predliskov s administratívnou budovou, General Plastic, Senica

Výrobná hala predliskov s administratívnou budovou, General Plastic, Senica

Výrobná hala EMT, Púchov

Výrobná hala EMT, Púchov

Farmaceutický výrobný objekt KOMPAVA, Nové Mesto nad Váhom

Farmaceutický výrobný objekt  KOMPAVA, Nové Mesto nad Váhom

Dostavba jedálne, lakovne, vstavkov, recepcie, dockhausu k hale Premagas, Stará Turá

Dostavba jedálne, lakovne, vstavkov, recepcie, dockhausu  k hale Premagas, Stará Turá

Danubiaservis - rekonštrukcie opláštenia svetlíkov

Danubiaservis - rekonštrukcie opláštenia svetlíkov

Rozšírene priemyselného parku - II. etapa, Trenčianske Stankovce

Rozšírene priemyselného parku - II. etapa, Trenčianske Stankovce