BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Hala KUK COILS, Trenčianska Teplá

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt