OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Nachádzate sa tu

Čo ponúkame

Komplexné projekčné a inžinierské služby:

  • Územné plány, územné štúdie, investičné zámery
  • Architektonické štúdie, vizualizácie
  • Komplexné architektonické a projekčné služby:
- vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- realizačné projekty
- projekty pre výber dodávateľa stavby (tendrové dokumentácie)
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
- výrobné dokumentácie oceľových a betónových konštrukcií
  • Výkon autorského dozoru projektanta
  • Výkon inžinierskej činnosti
  • Výkon stavebného dozoru
  • Stavebný manažment -  technický dozor investora, organizácia a vyhodnotenie výberového konania, zaistenie kolaudácie stavby
  • Posudky a poradenstvo (stavebné, statické, teplotechnické)