BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Logistické centrum LCS a.s., Krupina

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt