BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Výrobná hala KVK Koetke, Trenčianske Stankovce

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt