BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Výrobná hala predliskov s administratívnou budovou, General Plastic, Senica

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt