BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Stredisko servisu alternátorov a štartérov a autoservis TEMAX, Trenčín

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt