OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Rozšírene priemyselného parku - II. etapa, Trenčianske Stankovce

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt inžinierských sietí a komunikácií pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt inžinierských sietí a komunikácií