BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Rozšírene priemyselného parku - II. etapa, Trenčianske Stankovce

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt inžinierských sietí a komunikácií pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt inžinierských sietí a komunikácií