BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Farmaceutický výrobný objekt KOMPAVA, Nové Mesto nad Váhom

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt