BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ A VÝROBNÉ STAVBY

RODINNÉ DOMY

OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVÝCH DOMOV

Dostavba jedálne, lakovne, vstavkov, recepcie, dockhausu k hale Premagas, Stará Turá

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Dielenská dokumentácia oceľových a železobetónových monolitických konštrukcií