OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Danubiaservis - rekonštrukcie opláštenia svetlíkov

  • Realizačný projekt
  • Návrh teplotechnického riešenia v spolupráci so spoločnosťou E-Dome s.r.o., Bratislava