OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, ul. Štúrová č. 372, Ilava

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa a odstránenia systémových porúch balkónov)
  • Teplotechnické posúdenie