OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, ul. M.R.Štefánika č. 208/3, 208/5, Vrbové

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa,strechy a odstránenia systémových porúch balkónov)
  • Teplotechnické posúdenie