OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Komplexná rekonštrukcia komplexu budov CSS Jesienka - Myjava

  •  Projekt pre stavebné povolenie
  •  Realizačný projekt