OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Janka Palu č.9/17, Nemšová

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie stropu nad suterénom, odstránenie systémových porúch balkónov, rekonštrukcia kotolne, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena rozvodov elektroinštalácie, rekonštrukcia  spoločných priestorov)
  • Teplotechnické posúdenie