OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Hodžova č.1485/29,31, Trenčín

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie stropu nad suterénom, vybudovanie nových prefabrikovaných logiií, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena rozvodov elektroinštalácie)
  • Teplotechnické posúdenie