OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Prístavba a modernizácia školy SOŠ I.Krasku, Púchov

  •  Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  •  Realizačný projekt