OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

IBV - Mestské II.etapa, Trenčianska Turná

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt inžinierských sietí a komunikácií pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt inžinierských sietí a komunikácií