OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Gagarinova č.1714, Trenčín

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie stropu nad suterénom, odstránenia systémových porúch loggií, vybudovanie nových prefabrikovaných logiií, výmena rozvodov TZB, výmena elektro rozvodov)
  • Teplotechnické posúdenie